Har du et spørgsmål?

social media icon social media icon social media icon
Rådgivning

Energimærkning i Jylland og Fyn

Total-Tjek er certificeret energikonsulentvirksomhed ISO 9001 og er specialister i energimærkning af enfamilehuse - og flerfamiliehuse over 500m2.

Total-Tjek laver professionelle energimærker af ejendomme i hele Jylland samt på Fyn.

Skal du bruge en energimærkning i f.eks. Sønderjylland, Fyn, Vestjylland, Østjylland, og Nordjylland? Kontakt os for et uforpligtende tilbud, så får du en fagmand i røret. Ring på tlf.: 7560 1560

Energimærkning - alle hverdage mellem 8 -18

Hos Total-Tjek gør vi alt for at udarbejdelsen af din energimærkning bliver en god oplevelse for dig. Vores fleksibilitet er stor: Vi kommer til din adresse, når det passer dig - alle hverdage mellem 8 og 18, i hele Jylland samt på Fyn. Hvad end du skal bruge energimærkning i Sønderborg, Give, Kolding, Vejle, Billund eller Haderslev, kan vi udarbejde den for dig.

Kontakt Total-Tjek

Dine oplysninger videregives ikke til 3. part.

Energimærke på enfamiliehuse og parcelhuse

Hvis du skal sælge din bolig, skal du kunne fremlægge et gyldigt energimærke, såfremt dit hus er over 60 m2. Det er sælgers ansvar at kunne fremlægge et gyldigt energimærke over for køber inden aftalen indgås. Du har som sælger pligt til at fremlægge et gyldigt energimærke på pågældende ejendom, forud for annoncering af bygningen, hvis salget sker gennem en ejendomsmægler.

Ved besigtigelse, skal sælger udfylde sælgeroplysninger, samt fremskaffe sidste årsopgørelse på varme. Hvis det er muligt bedes sælger fremvise eventuelle attester, plan-snit og facadetegninger på ejendommen.

Automatmærke

Et automatmærke kan udføres på parcelhuse, som er yngre end 25 år, dog skal ansøgningen om byggetilladelsen være indsendt til kommunen den 1. april eller senere.

Vi udfører typisk dit automatmærke inden for 1-2 hverdage.

Der kan laves automatmærker, som altså er energimærker uden bygningsgennemgang, på stuehuse til landbrugsejendomme, enfamiliehuse, parcelhuse, rækkehuse, kædehuse og dobbelthuse.

Ved besigtigelse udfylder hussælger et sælgeroplysningsskema i forbindelse med automatmærket uden bygningsgennemgang

Energimærkning i forbindelse med nyopførelse

Energikonsulenten skal undersøge om ejendommen er opført i henhold til byggetilladelsen, og om bygningen overholder bygningsreglementets krav til energiforbruget. Der er bl.a. krav om mindste varmeisolering og varmefordelingsanlæg.

På baggrund af gennemgangen af bygningen konkluderes det om bygningen lever op til kravene i byggetilladelsen.

Ved besigtigelse bør der foreligge en gyldig byggetilladelse, en opdateret energirammeberegning, der dokumenterer om bygningen overholder kravene til energiramme. Derudover skal der fremlægges evt. dokumentation for tæthedsprøvning (blowerdoor), hvis der er krav om dette, samt plan-snit og facadetegninger på ejendommen.

Energimærke af sommerhuse

Der stilles kun krav om energimærke af sommerhuse i forbindelse med nyopførelse.

Sommerhuse skal i forbindelse med nyopførelse opfylde krav til varmeisolering af bygningsdele.

I disse tilfælde skal energimærket alene angive om bygningen overholder kravene i byggetilladelsen, og om huset er opført i henhold til myndighedstegninger.

Energimærke på flerfamiliehuse over 500 m2

Ved energimærke på flerfamiliehuse, som kun benyttes til beboelse i henhold til BBR-meddelelsen, registreres bygningen som en boligenhed, og beregnes i grove træk som et energimærke på et enfamilehus. Ved udlejning skal udlejer altid kunne forevise et gyldig energimærke. Hvis en ejendom er over 1000 m2 skal der hver femte år laves et nyt energimærke.

Hvis en erhvervsbygning indeholder både lager og kontor, opdeles bygningen i to zoner. Lager medregnes dog, hvis dette er anført med en separat anvendelseskode eller på en separat BBR-meddelelse.

Indeholder bygningen både erhverv, bolig og lager skal bygningen opdeles i tre zoner.

Inden besigtigelse bør følgende materiale foreligge: Kopi af årsopgørelse, kopi af hulmursattester, bygningstegninger, plan-snit, facadetegninger (hvis disse eksisterer), samt eventuel dokumentation for tekniske anlæg - f.eks. kedel, ventilationsanlæg m.m.

Energimærkning af ejerlejligheder

Ved salg af en ejerlejlighed, er det lovpligtigt at få udarbejdet et energimærke, der beregnes ud fra bygningens samlede energiforbrug.

Du har som lejer intet ansvar for udarbejdelsen af energimærket, det er alene ejerforeningen, der har pligt til betaling, og ansvar for udarbejdelsen af et energimærke.

Et energimærke er typisk gyldigt i 7 år.

Ved ejerlejligheder med vandret adskillelse, udarbejdes et samlet energimærke for hele bygningen.

Ved ejerlejligheder med lodret adskillelse, udarbejdes et energimærke for selve lejligheden som skal sælges.

Energimærkning

Spar mange penge på energimærkningen af din bolig!

Energimærkning er lovpligtig i forbindelse med hushandler. Ejendomsmægleren bestiller som regel energimærkning gennem et forsikringsselskab; her kan I spare mange penge ved at gå direkte til Total Tjek og bestille ydelsen - hør mere om vores service i Jylland og på Fyn på tlf.: 7560 1560, mobil: 2252 2357

Total-Tjek er en god oplevelse

Energimærke i Jylland og på Fyn? Vi gør alt, hvad vi kan for at udarbejdelsen af dit energimærke bliver en god oplevelse for dig. Derfor giver vi os god tid til at forklare dig de ting, som vi bemærker undervejs i processen. Som certificerede energikonsulenter har vi den nødvendige viden til at foretage en grundig og korrekt klassificering af din bolig, samt til at give de mest effektive råd for energiforbedringer.

Hvorfor energimærke i Jylland?

Et energimærke indeholder en grundig beskrivelse af ejendommens konstruktions- og isoleringsforhold samt oplysninger om ejendommens energiforbrug. Ejendommens klassificering illustreres på en skala fra A til G, hvor A er det bedste resultat og G er det dårligste.

Energimærkning af boliger er lovpligtig. Formålet er at synliggøre boligens energiforbrug og især de muligheder, der er for at spare energi. Kan det eksempelvis betale sig at udskifte de gamle vinduer - og hvad vil det betyde for varmeregningen, hvis I får lagt nyt tag?

Spar energi med energimærkning i Sønderborg, Kolding, Vejle, Give, Billund eller Haderslev.

Hvor længe gælder et energimærke?

Et energimærke af en helårsbolig gælder i 7 år og må gerne genbruges, når boligen skal sælges igen; blot det sker inden for 7 år.

Modtag et tilbud på energimærkning - vi kører i Sønderborg, Kolding, Give, Vejle, Billund, Haderslev og resten af Midt- og Sønderjylland - tlf.: 7560 1560.

Total-tjek.dk bruger cookies! For at give dig en bedre oplevelse gemmer vi informationer om dit besøg. OK
For at vise denne hjemmesides indhold korrekt, skal du acceptere vores persondatapolitik. OK